Specialisering

En viktig förklaring till våra framgångar är att vi medvetet valt att specialisera oss, både vad gäller entreprenadform, byggnadssätt och objektstyp.

 

Vissa typer av byggnadsprojekt tar vi helt enkelt inte på oss. Genom hundraprocentig fokusering på de områden vi vet att vi är bra på har vi byggt upp en branschledande erfarenhet.

 

Dessutom har vi genom specialiseringen haft möjlighet att optimera projekterings- och byggtekniken i större utsträckning än vad som är möjligt för en allroundbyggare. Det leder till högre projektkvalitet, kortare och mer precisa ledtider, lägre totalkostnader och i slutändan bättre lönsamhet för våra beställare. Med andra ord är specialiseringen en av våra störst styrkor.

Våra tjänster

Fastec är Sveriges främsta specialister inom totalentreprenader för byggnader inom handel, industri och sport. Genom åren har vi byggt en lång rad livsmedelshallar, butikscentra, industrilokaler, bensinstationer och idrottshallar.

 

Som kund erbjuds du ett fast pris på en nyckelfärdig och funktionsanpassad byggnad eller lokal, komplett med installationer och utrustning. Innan du lägger tid och pengar på projektering får du ett tydligt och överskådligt beslutsunderlag att ta ställning till.

 

Underlaget innehåller ett fast totalpris och klart besked om vilka funktioner som garanteras samt en fastslagen tidplan över exakt när du kan börja använda dina nya lokaler. Det finns även möjlighet att få en kalkyl över hur drifts- och underhållskostnader beräknas fördela sig över åren.

Totalentreprenad

Med vår långa erfarenhet som totalentreprenörer har vi utvecklat ett byggsystem med hög prefabriceringsgrad, som främjar korta montagetider och kostnadseffektiva lösningar.

 

Genom åren byggt upp stor kunskap om våra kunders förutsättningar, vilket gör att vi har stor insikt i vad de vill ha och behöver för sin dagliga verksamhet. Tack vare hög teknisk kompetens och installationskunnande inom den egna organisationen har vi möjlighet att styra hela produktionskedjan.

 

Koncentrerat ansvar och tydliga roller, i kombination med väl beprövade funktionslösningar, gör att vi kan hålla kostnaderna nere samtidigt som vi håller den överenskomna tidplanen. Vilket självklart är nog så viktigt, eftersom lokalerna snabbare blir redo för den tilltänkta affärsverksamheten.

Organisation

Fastecs organisation är uppbyggd för att optimalt kunna ta tillvara fördelarna hos såväl det stora företagets kunnande och resurser, som det lilla företages engagemang och lokala anknytning.

 

Arbetssätt

Arbetsmodellen bygger på att Fastecs supportkontor hanterar allt ifrån marknadsföring, offertarbete och inköp, till projektering, ekonomisk redovisning och produktutveckling.

 

Medlemsföretaget ansvarar självt för lokal försäljning, byggande, lokala upphandlingar och uppföljning. Samarbetet gör det möjligt för medlemsföretagen att ha en liten, men effektiv organisation, som både har fördel av varumärket Fastec och får stöd från vår supportorganisation.

Kontakta oss

Peter Lohman
Försäljning - Öst
Lars Nilsson
Försäljning - Norr
Robert Holmberg
Försäljning - Väst
Erik Lindmark
Gruppchef Marknad / Försäljning - Syd