Om företaget

Om företaget

Fastec är specialiserade på totalentreprenader inom segmenten affärsbyggnader, idrottshallar och industribyggnader.

 

Företaget som bildades 1978 är en kedja med lokala byggare och ett supportföretag som har kontor i Skellefteå. Idag är Fastec verksamma över hela landet, i huvudsak genom sina medlemsföretag samt en entreprenadavdelning i supportföretaget.

Affärsidé

”Vi erbjuder specifika kunder funktionsanpassade, nyckelfärdiga byggnader till optimerad kostnad och kvalitet genom ett rationellt, prefabricerat byggande med en effektiv organisation.”

Organisation

Modellen med lokala franchiseföretag och en central supportfunktion gör Fastec till både ett stort och ett litet företag i ett. Medlemsföretagen tar del av en mängd stordriftsfördelar inom projektering, upphandling och leveranser. Samtidigt är vi små i den bemärkelsen att våra lokala medlemsföretag drivs som småföretag, med kundnära relationer, lokal förankring, låga omkostnader och enkla beslutsprocesser.