Välkommen till Fastec

Det specialiserade byggföretaget

Det här är vad vi gör

Fastecs organisation är uppbyggd för att optimalt kunna ta tillvara fördelarna hos såväl det stora företagets kunnande och resurser, som det lilla företages engagemang och lokala anknytning.

Specialisering

En viktig förklaring till våra framgångar är att vi medvetet valt att specialisera oss, både vad gäller entreprenadform, byggnadssätt och objektstyp.

Vissa typer av byggnadsprojekt tar vi helt enkelt inte på oss.

Våra tjänster

Fastec är Sveriges främsta specialister inom totalentreprenader för byggnader inom handel, industri och sport.

Genom åren har vi byggt en lång rad livsmedelshallar, butikscentra, industrilokaler, bensinstationer och idrottshallar.

Totalentreprenad

Med vår långa erfarenhet som totalentreprenörer har vi utvecklat ett byggsystem med hög prefabriceringsgrad, som främjar korta montagetider och kostnadseffektiva lösningar.

Genom åren byggt upp stor kunskap om våra kunders förutsättningar, vilket gör att vi har stor insikt i vad de vill ha och behöver för sin dagliga verksamhet.