Hållbarhet/kvalitet

Hållbarhet och kvalitet

Fastecs verksamhetsledningssystem omfattar hela Fastec-kedjan och är 3:dje parts certifierat enl. ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015 samt ISO 45001:2018.

Som del av grunden för verksamheten finns våra policys, bl.a.

 

Hallbarhet2020

Lite kort om vårt hållbarhetsarbete, läs gärna vår hållbarhetsredovisning för mer information.

 

Miljömässigt ansvarstagande

 

Hållbart byggande
Att bygga hållbart är för Fastec en viktig fråga som prioriteras. Tillsammans med våra kunder preciserar vi projektets ambitionsnivå. Om man dessutom tänker i hållbarhetstermer redan från planeringsstadiet så ökar chanserna att lyckas hela vägen på ett kostnadseffektivt sätt. Att genomföra ett projekt tillsammans med Fastec ger våra beställare en trygg väg att lyckas med sina hållbarhetsambitioner.

 

Fastec har genomfört ett flertal projekt med olika miljöcertifieringssytem. Vi har idag egen kompetens inom samtliga system, samt certifierade energiingenjörer, certifierade miljöhandläggare och är av Green building godkänt stödjande företag samt att vi skrivit på: Färdplan för fossilfri konkurrenskraft. Se https://www.sverigesbyggindustrier.se/ sök på fossilfri konkurrenskraft för aktuell information.

 

Socialt ansvarstagande

 

Arbetsmiljö och sponsring

Alla anställda och alla verksamma på våra byggarbetsplatser skall tillsammans, i det dagliga arbetet. medverka i arbetsmiljöarbetetför att förebygga ohälsa och olyckor.

Den viktigaste resursen hos Fastec är människorna. Vår förmåga att rekrytera, utbilda, utveckla och motivera vår personal är avgörande för vår framgång. Vi är organiserade med ett närvarande ledarskap baserat på våra kärnvärderingar: etik, öppenhet, professionalism, kvalitet och affärsmässighet.

Vi är medlemmar i Håll nollan och stödjer Hand in Hand.

Ekonomiskt ansvarstagande

 

Ekonomi och Kvalitet
Med ekonomisk hållbarhet menar vi en ekonomisk utveckling som inte medför negativa konsekvenser för miljö eller människor. En ökning av ekonomiskt kapital får alltså inte ske på bekostnad av en minskning i naturkapital eller socialt kapital.

I Fastecs grundfilisofi kring ekonomi finns en långsiktighet och en inställning till lönsamhet som är i balans med företagets kärnvärderingar.

En stabil ekonomi ger oss förutsättningar att arbeta långsiktigt med frågor kring miljö och människor och ger våra intressenter en trygghet i att vi kommer att finnas kvar som företag länge till. För att uppfylla det är kvalitetssäkrade processer en förutsättning.