Historik

Historik

Historien om Fastec tog sin början i byggnadsföretaget Lövgren & Wikström, som startades redan 1946 i Skellefteå. Företaget ombildades till aktiebolag 1962 under namnet Alfred Lövgrens Byggnads AB.

 

Tio år senare överläts företaget på grundarens söner, som under de följande decennierna utvecklade nya produkter som prefabricerade virkestorkar och portar. Dessutom utvecklades ett byggsystem för prefabricerade industribyggnader.

 

1978 samordnades byggverksamheten i och med bildandet av Fastec, med grunden i en ny affärsidé som hade fastslagits. Målet var att bygga upp en rikstäckande franchisekedja som skulle erbjuda nyckelfärdiga, prefabricerade anläggningar, specialiserat inom vissa nischer. Affärsidén grundade sig i övertygelsen att specialisering skulle skapa bättre förutsättningar för god lönsamhet. Dessutom spelade franchisemodellen en viktig roll i affärsidén, eftersom man insåg fördelarna med att kombinera det stora företagets resurser med mindre företags närhet till marknaden och lokala anknytning.

 

Under 1980-talet etablerades samarbete med ett dussintal lokala medlemsföretag, som med stöd i Fastecs affärsidé har byggt upp en framgångsrik och lönsam verksamhet.

 

1993 bildades det nuvarande bolaget Fastec Sverige AB, som tack vare Fastecmodellen har skapat stora framgångar på marknaden. Företaget har utvecklats till en väl fungerande kedja av lokala byggföretag, som med stöd av ett centralt supportföretag samarbetar under varumärket Fastec..

Inriktningen på specifika produkter och kundsegment behölls, men har genom åren korrigerats något. De första åren var lantbruket och t.ex. prefabricerade kostallar en framgångsrik produkt. Men under senare delen av 80-talet inleddes en medveten satsning mot livsmedelsbutiker och kedjeföretag som ICA, Kooperationen och D-gruppen.

 

Efter den tuffa konjunkturnedgången i början på 90-talet inleddes en kraftig expansion av handelsetableringar i Sverige, med start i storstadsområdena. När vågen av handelsetableringar spreds över landet och nya utländska aktörer som t.ex. Bauhaus, K-Rauta, El-Giganten och Media Markt sökte sig till Sverige blev Fastec starkt etablerade som ”Sveriges främsta butiksbyggare”.

 

Även segmentet kundanpassade industrihallar, lager- och logistikbyggnader samt idrottshallar har utvecklats till framgångsrika produkter för Fastec.

 

För att säkerställa och behålla det know how som kontinuerligt byggdes upp förstärktes Fastecs organisation med kalkyl- och projekteringsresurser. För Fastec var det viktigt och avgörande att ha kontroll på hela byggprocessen, inklusive installationer. Fastec blev den kompletta totalentreprenören med avgörande kunskaper även om sina kunders verksamhet.

 

2004 startades det separata bolaget Fastec Service AB, där konsultverksamheten inom kalkyl, inköp, projektering, installationsteknik och entreprenadservice bedrivs.