Praktiska gymnasiet, Kristianstad.

21 april, 2021 09:44

Praktiska gymnasiet, Kristianstad.

Fastec Sverige AB har av Midroc Properties fått i uppdrag att på totalentreprenad utföra ombyggnad och anpassning till skollokaler åt Praktiska gymnasiet på Stridsvagnsvägen i Kristianstad.

Skolbyggnaden ska innehålla lokaler för yrkesutbildning med bl a moderna lektionssalar och verkstäder samt gemensamhetsytor.
Ombyggnaden är på ca 3 500 kvm och i detta ingår att skapa nya våningsplan och ljusinsläpp för ovan nämnda lokaler.
Utvändigt ska markytor beredas med bl a parkerings- och pausytor, gräsytor samt hundrastgård.
I projektet ingår projektering för arbetena.

Projektet är påbörjat och ska vara klart dec 2021.

Medlemsföretag är Fastec Skåne AB och projektchef är Björn Glader.
-Vi är glada att ha fått fortsatt förtroende att bygga vidare tillsammans med Midroc Properties.
Det är ett intressant och spännande projekt att bygga om de gamla lokalerna på Stridsvagnsvägen
till skollokaler för Praktiska Gymnasiet och Academedias satsning i Kristianstad.
Lite extra roligt att skolan vi bygger bland annat utbildar till byggbranschen, säger vd Thomas Lindh.