Logistikhall, Brunna

25 maj, 2021 09:55

Logistikhall, Brunna

Fastec Sverige AB har av Castellum fått i uppdrag att på totalentreprenad projektera och bygga etapp 2, lager och logistikhall i Brunna, Upplands-Bro.

Området är ett modernt och snabbt växande företagsområde med nära anslutning till E18 och E4 som ger snabba distributionsvägar till Stockholm och övriga Mälardalen.

Byggnaden är på totalt ca 17 300 kvm BTA fördelad på 3 lokaler. I lokalerna planeras personal-och kontorsutrymmen för verksamheterna och varje lokal är försedd med lossnings- och lastningsfaciliteter. Utvändigt ingår bl a att färdigställa markytor för lastning/lossning, parkering och entréer samt el-laddning och belysning.

Byggnaden ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver.
Projektet är påbörjat och ska vara klart i maj 2022.

Medlemsföretag är Norra Stockholm Bygg AB och projektchef är Johan Larnesjö.
-Vi är glada och stolta över att ha fått förnyat förtroende att bygga vidare tillsammans med Castellum här i Brunna. Det är vårt tredje samarbete med den här typen av lokal och vi tycker att vårt samarbete utvecklas i varje projekt, säger projektchef Johan Larnesjö.