Logistik och terminalbyggnad, Timrå.

9 april, 2021 09:38

Logistik och terminalbyggnad, Timrå.

Fastec Sverige AB har på totalentreprenad fått i uppdrag att bygga logistik och terminalbyggnad åt Skellefteå Lastbilsstation AB i Timrå.

I projektet ingår projektering och byggnation av logistikbyggnad med last- och lossningsfaciliteter.
Byggnaden som även innehåller kontors- och personalutrymmen är på 2 940 kvm.
Även markarbeten för byggnad, lastning och lossning samt in- och uttransport ingår.

Projektet är påbörjat och ska vara klart hösten 2021.
Medlemsföretag är Totalbyggaren i Jämtland och projektchef är Nicklas Sandström.
-Vi är jätteglada över samarbetet med Skellefteå Lastbilsstation och att vi får vara med
att bidra till deras utveckling, säger projektchef Nicklas Sandström.