Kontor och lager i Loviseberg, Tumba

25 februari, 2022 11:32

Kontor och lager i Loviseberg, Tumba

Fastec Sverige bygger kontor och lager i Loviseberg, Tumba, till hyresgästen Hälsokraft
på uppdrag av Ristian Projekt Två AB.

Lokalerna är på ca 13 300 kvm BTA och innehåller förutom lager, kontor och övriga personalrelaterade lokaler samt lokaler för installationer och drift av fastigheten. Lagerlokalerna innehåller också terminal för lastning och lossning.

Byggnaden ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Projektet är upphandlat på totalentreprenad med start av projektering i januari 2022 och med färdigställande av byggnaden i mars 2023.

-Fastec är mycket tacksamma över förtroendet från Ristian Projekt och ser fram emot att tillsammans bygga en anläggning som hjälper till att öka Hälsokrafts lagerkapacitet och möjligheter att snabbt distribuera varor till befintliga och nya kunder, säger regionchef för region öst Peter Lohman.
Medlemsföretag är Fastec Stockholm AB.