Erikslund, Västerås

15 oktober, 2021 08:14

Erikslund, Västerås

Fastec Sverige AB har av Gotska Fastighets AB fått i uppdrag att på totalentreprenad bygga handelsplats inom Erikslunds Handelsområde i Västerås.

Erikslund i Västerås är Sveriges tredje största handelsområde.
Gotska har tidigare byggt flera fastigheter i området och nu fortsätter utbyggnaden med bl a plats för nya hyresgästerna Dormy och Däckia.

Byggnaden är på totalt 4160 kvm.
I entreprenaden ingår att tillskapa personal- och serviceutrymmen samt installationsarbeten för verksamheten.
Utvändigt ingår markarbeten för bl a kundparkeringar och servicetransporter.
Byggnaden ska miljöcertifieras enligt miljöbyggnad silver.

Projektet påbörjades under maj 2021 och ska vara färdigställt i sin helhet under maj 2022.

Medlemsföretag är vår nya medlem Total Bygg & Konsult i Nora AB och projektchef är Robert Fahlander.

-Vi tycker det är jätteroligt med att återigen ha fått förtroende av Gotska Fastigheter. Vi tycker också att det är roligt att bidra till utvecklingen av handeln på Erikslund, säger Robert Holmberg regionchef väst på Fastec.