Areim, Uppsala

10 januari, 2022 16:24

Areim, Uppsala

Fastec Sverige AB har av Areim AB fått i uppdrag att på totalentreprenad uppföra nya byggnader för lager och lätt industri med viss del kontor.

Det gamla slakteriområdet i Uppsala ska utvecklas till ett nytt industriområde med moderna industrifastigheter och gröna ytor inom området, ”Slakthusområdet”. Namnet Slakthusområdet är kopplat till fastighetens historia då Scan huserat här i många decennier.
Fastigheten ligger i det attraktiva Boländerna i centrala Uppsala.

De nya byggnaderna planeras att byggas i fem etapper och är tänkt att omfatta 11 byggnader och totalt ca 32.000 m2 BTA.

Etapp 1 påbörjades i september 2021 och innehåller 2 st byggnader
för lätt industri och lager på totalt ca 6600 kvm BTA.
Byggnaden ska miljöcertifieras enligt miljöbyggnad silver.
Etapp 1 ska vara klar hösten 2022.

Medlemsföretag är Totalbygg i Gävleborg och Uppland AB och projektchef är Lars Thumb.
-Vi är tacksamma för förtroendet från Areim och vi ser framemot att bidra till att utveckla Slakthusområdet till ett modernt och hållbart lager- och industriområde, säger Lars Thumb projektchef.