Projekt

Varmlager, Elasto Sweden AB, Åmål

Typ av referens

Nybyggnad

Referenskategori

Industri

Beställare

Elasto Sweden AB

Region

Väst

Yta

2300 m2

Årtal

2011

Beskrivning

Nybyggnad varmlager i Åmål, lagret ligger vi ett kajområde med begränsade ytor och det var tänkt att bereda markytor motsvarande 450 m2 genom spontning och fyll i Vänern. Verkligt spontdjup gjorde att vi valde att utföra ett påldäck istället.