Projekt

Sopsorteringsanläggning, Linköping

Typ av referens

Nybyggnad

Referenskategori

Industri

Beställare

Tekniska Verken i Linköping AB

Region

Östergötland

Yta

1500 m2

Årtal

2012

Beskrivning

Nybyggnad av anläggning för optisk sortering av hushållsavfall. Processhall, containerhall, kontrollrum och installationsutrymmen.