Projekt

Praktiska Gymnasiet, Kristianstad

Typ av referens

Om- tillbyggnad

Referenskategori

Övriga lokaler

Beställare

Granitor Property Development AB

Region

Syd

Yta

4000 m2

Årtal

2022

Beskrivning

Ombyggnad av utbildningslokaler (f.d. golfhall) för yrkesskolan ”Praktiska Gymnasiet” Uppförandet av 2st nya våningsplan har utökat byggnadens BTA med 2000 kvm, totalt 4000 kvm. Projektet har gjorts i samverkan med Midroc Project AB (numera Granitor Property Development AB)