Projekt

Postcenter, Södertälje

Typ av referens

Om- tillbyggnad

Referenskategori

Industri

Beställare

Torekälla Fastighets AB

Region

Stockholm

Yta

600 m2

Årtal

2009

Beskrivning

Om-/tillbyggnad av Postcenter, Södertällje. Ca 270 m2 tillbyggnad och 500 m2 ombyggnad