Projekt

Försöksladugård, Rödbäcksdalen, Umeå

Typ av referens

Nybyggnad

Referenskategori

Industri

Beställare

SLU Fastighetsförvaltningen

Region

Västerbotten

Yta

4800 m2

Årtal

2006

Beskrivning

Nybyggnad av Försöksladugård (varm- och kall lösdrift), 2 plansilor och gödselbehållare