Projekt

Coop Konsum, Hemmesta

Typ av referens

Om- tillbyggnad

Referenskategori

Handel

Beställare

KF Fastigheter AB

Region

Stockholm

Yta

1700 m2

Årtal

2010

Beskrivning

Ombyggnad av bef Coop Konsum, Hemmesta, Värmdö. Uppgradering av butiken i sin helhet, b.l.a nytt returrum, nya beredningsdelar samt ny belysning. I samverkan och Takpris med incitament