Projekt

Coop Forum, Rotebro

Typ av referens

Ombyggnad

Referenskategori

Handel

Beställare

KF Fastigheter AB

Region

Stockholm

Yta

0 m2

Årtal

0

Beskrivning

Ombyggnad av bef Coop Forum till helt ny Coop Exkra (ytförminskning).