Projekt

Återuppbyggnad av Gimo ishall

Typ av referens

Ombyggnad

Referenskategori

Sport

Beställare

Östhammars Kommun

Region

Uppsala län

Yta

2880 m2

Årtal

2014

Beskrivning

Återuppbyggnad av ishall efter takras vintern 2013. Ny ispist och ny läktare, delvis ny stomme/tak, befintliga ytterväggar behölls. Omklädningsdelar renoverades och ny entré tillskapades. Upphandlades som LoU