Fastec Bygger i Almnäs, Södertälje.

7 februari, 2023 13:17

Fastec Bygger i Almnäs, Södertälje.

Fastec har erhållit ytterligare en order av Stendörren rörande två byggnader för lätt industri i
Almnäs, Södertälje. Projektet avser nybyggnation av ca 4700 kvm BTA fördelat på 2
byggnader med 6 lika stora lokaler i varje byggnad. Projektet är uppdelat i två etapper, etapp
1 är påbörjat och etapp 2 ingår som en option.
Byggnaderna ska miljöcertifieras enligt BREEAM In Use.

Med byggnaderna för lätt industri kan Stendörren, i Almnäs, erbjuda både befintliga och nya
kunder i området hållbara, moderna och ändamålsenliga lokaler.

Projektet påbörjades i november 2022 och ska vara färdigställt dec 2023.

-Vi är mycket glada över samarbetet med Stendörren och att ha fått fortsatt förtroende att
bygga åt dem i Almnäs. Vi tycker också om att bygga hållbart och att miljöcertifiera våra
projekt, precis som Stendörren, säger Erik Lindmark marknadschef på Fastec.
Medlemsföretag är Norra Stockholm Bygg AB och projektchef är Johan Larnesjö.