Fastec bygger Fjellhandel i Storlien

23 maj, 2019 12:47

Fastec bygger Fjellhandel i Storlien

Fastec har fått i uppdrag att på totalentreprenad bygga och hyresgästanpassa nyetableringen av
Fjellhandel i Storlien.

Satsningen i Storlien innehåller fyra butiker och beställare är Svenska Handelsfastigheter.
Förutom butikerna ingår det en väderskyddad galleriagång, faciliteter för lossning till butiker samt parkerings-
och grönytor. Projektet innehåller dessutom ca 80 laddplatser för elbilar.

Den totala byggnadsytan är ca 10900 kvm och byggnaden ska uppfylla kraven för Miljöbyggnad Brons.

Projektet har påbörjats med förberedande markarbeten och ska stå klart våren 2020.

Medlemsföretag/projektchef är Totalbyggaren i Jämtland/Nicklas Sandström, vi är mycket glada över det förtroende vi fått, det känns också roligt att bidra till att utveckla Storliens Fjellhandel, säger projektchef Nicklas Sandström.