Fastec satsar på Corporate Social Responsibility

Inom Fastec vill vi genom medveten och genomtänkt sponsring göra det vi kan för att ta vårt ansvar som samhällsmedborgare. Med anledning av det fokuserar vi på områden där vår sponsring kan få social, ekonomisk och miljömässig betydelse.

 

Därför har vi även under de kommande två åren valt att fortsätta stödja Hand in Hand Sweden, en ideell förening som arbetar i framför allt Indien för att eliminera fattigdom genom att skapa jobb och ökad egenförsörjning. Föreningen arbetar bland annat med mikrofinansiering och inriktar sig på fem huvudområden: kvinnligt entreprenörskap, eliminering av barnarbete, hälsa, demokratiutveckling och miljö.

 

Läs gärna mer om Hand in Hand Sweden

 

Vi stödjer även:

Våra projekt med Hand in Hand i Indien: