Återuppbyggnad av Gimo ishall

Typ
ombyggnad
Kategori
sport
Beställare
Östhammars Kommun
Län / Stad
Uppsala län
Projekt
Återuppbyggnad av Gimo ishall
Yta
2880 m2
Årtal
2014

Beskrivning

Återuppbyggnad av ishall efter takras vintern 2013. Ny ispist och ny läktare, delvis ny stomme/tak, befintliga ytterväggar behölls. Omklädningsdelar renoverades och ny entré tillskapades. Upphandlades som LoU

Tillbaka