Björkängshallen, Huddinge

Typ
Tillbyggnad
Kategori
Sport
Beställare
Huge Fastigheter AB
Län / Stad
Stockholm
Projekt
Björkängshallen, Huddinge
Yta
2500 m2
Årtal
2009

Beskrivning

Byte av ispist till ny på ny pålad betongpist samt nytt cafe, toaletter, fläktrum samt ny ismaskinshall.

Tillbaka