2010-03-02

Fastec bygger till då ICA satsar stort på Lövåsen i Katrineholm

Fastec bygger om- och till åt Sörmlands Bo då ICA Kvantum blir MAXI ICA.

Utbyggnaden är på 2.500 m2 vilket ger en total yta på ca 6.100 m2

Projektet genomförs i samarbete med beställarens projektutvecklare
Omniagruppen Asset Management

Öppning sker i december 2010.

Projektorganisationen består av:
Medlemsföretag: Totalentreprenad i Mälardalen AB
Projektchef: Håkan Högdahl
Projektingenjör: Håkan Berg
Platschef: Harald Kling
Arbetsledare: Christer Johansson
Projekteringsledare: Ulf Lindkvist
Kalkyl/Inköp: Fredrik Öhrner