2010-04-12

Ombyggnad av OnOff och Jysk på storheden, Luleå

Fastec bygger om OnOff:s och Jysk:s butiker på Storheden i Luleå.
Butikerna är på ca 2.700 m2 och beställare är K/S Luleå.

Projektet påbörjades i februari och kommer att färdigställas under maj månad.

Projektorganistationen består av:
Projektchef: Håkan Högdahl
Projektingenjör/inköpare: Ulf Karlsson
Platschef: Staffan Holmström