2010-04-26

Fastec bygger till åt Aberdeen Property Investors i Borlänge

Fastec har fått uppdraget att bygga till lagerlokaler med kyl- och frysrum.

Hyresgäst är Svensk Cater.

Entreprenaden påbörjas under april och färdigställs i oktober 2010.

Projektorganisationen består av:
Projektchef: Bengt-Erik Juhl
Platschef: Per Skagerling
Projekteringsledare: Johan Sundelin
Kalkyl/Inköp: Fredrik Öhrner