2010-06-10

Fastec bygger ny sporthall åt Härryda Kommun i Hindås

Fastec blev utsedd entreprenör i LOU upphandling gällande sporthallen i Hindås, Härryda Kommun.

Idrottshallen för b.l.a. handboll och innebandy med tillhörande omklädningsdel och café 
omfattar totalt 2017 m2. Även markarbeten för kommande tennishall ingår i entreprenaden.

Entreprenaden påbörjas i Augusti -10 och färdigställs i juni 2011.

Projektorganisationen består av:
Projektchef: Bengt-Erik Juhl
Platschef: Håkan Bengtsson (Väst Sverige Bygg AB)
Projekteringsledare: Ethel Söderström
Kalkyl/Inköp: Håkan Bengtsson (Väst Sverige Bygg AB) Installationssamordnare: Håkan Hasslöf