2010-06-20

Fastec bygger nytt Whiskydestilleri åt Mackmyra Svensk Whisky AB


Fastec bygger i samarbete med (Partnering) Mackmyra Svensk Whisky AB nytt gravitationsdestilleri i Kungsbäck, Gävle.

Tidigare har Fastec uppfört 2 st Skogslager med besöksdel under jord, även det i Kungsbäck, båda projekten är belägna, och ingår i Mackmyras stora satsning på Whiskybyn.

Byggstart sker i September -10.

Projektorganisationen består av:
Projektchef: Håkan Högdahl
Platschef: Roger Halen
Projekteringsledare: Åke Stenlund
Kalkyl/Inköp: Arvid Marklund
Installationssamordnare: Per Andersson