2010-06-30

Fastec bygger Varmlager åt Elasto Sweden AB i Åmål

Fastec bygger nytt varmlager i Åmål om motsvarande 2.300 m2
Tillbyggnaden sker vid Elastos anläggning i Åmål hamn och omfattar
även tillskapandet av ny köryta (ca 500 m2) ut i Vänern, som utförs med
ett påldäck av betong.

Projektet beräknas färdigställas i Maj 2011.

Projektorganisationen består av:
Projektchef: Bengt-Erik Juhl
Platschef: Ingemar Wirsén
Projekteringsledare: Ulf Karlsson
Kalkyl/Inköp: Fredrik Öhrner
Installationssamordnare: Håkan Hasslöf