2010-09-10

Dressmann och KappAhl - Östersund

Fastec bygger nya butiker åt Dressmann och KappAhl i Östersund.

Beställare är Konsum Nord.

Butikerna byggs i anslutning till Coop Forums befintliga lokaler och ytan är ca 1.600 m2.

Byggstart är i augusti 2010 och projektet färdigställs under januari 2011.