2011-02-23

Om- och tillbyggnad av Coop Forum Härnösand

Fastec har av Konsum Nord fått i uppdrag att bygga om Coop Forum i Härnösand.

Projektet båstår av en tillbyggnad vid entrén och en invändig ombyggnad av övriga butiken.
Detta är tredje gången som Fastec får förtroendet att utföra om- och tillbyggnad av butiken.

Byggstart är i februari 2011 och byggtiden är ca 7 månader.
Invigning av butiken är planerad den 1 september 2011.