2010-10-15

Fastec återuppför nedbrunna Hamnterminalen i Åmål

Fastec har erhållit ännu ett uppdrag i Åmål. Fastec återuppför den stora Hamnterminalen i Åmål som brann ned till grunden i Januari 2010 där stora värden i form av båtar bokstavligen gick upp i rök.

Beställare är Åmåls Kommun och uppdraget erhölls i konkurrens i en LOU-upphandlig. Ca 7.300 m2 disponeras för båtförsäljning, - service, -förvaring samt evenemangsarena.

Projektet påbörjas september 2010 och färdigställs juni 2011.