2018-11-23

Stort Volymhandelsprojekt i Arninge.

Fastec har tidigare ingått samverkansavtal tillsammans med Trophi Fastigheter AB, ett av Sveriges ledande fastighetsbolag inom dagligvaruhandel. Efter att ha genomgått och slutfört projektets Fas 1, går nu projektet vidare in i Fas 2, själva genomförandet, nybyggnad Volymhandel i Arninge omfattande ca 20.600 m2 och ca 14 hyresgäster/butiker.

I uppdraget ingår även att tillskapa 200 parkeringsplatser i ett underjordiskt parkeringsgarage om ca 5.000 m2 samt ett resecenter länkat till den nya pendelstationen i Arninge.

Detta är Fastec´s största enskilda order hittills.
Arbetet startades under november.
Färdigställandet sker i etapper och skall i sin helhet vara klart i början av 2021.

Medlemsföretag är: Norra Stockholm Bygg AB och projektchef är Johan Larnesjö.