2018-10-24

Fastec bygger butiker i Östra Birsta i Sundvall.

Fastec har fått i uppdrag att på totalentreprenad bygga och hyresgästanpassa två butiker i Östra Birsta.
Kund är ett beställarkonsortium med bl a Peritas och Rico Estate Development.

Den totala byggnadsytan är ca 11 000 kvm. Projektet påbörjas omgående och inflyttning sker under hösten 2019.

Medlemsföretag/projektchef är Totalbyggaren i Jämtland/Nicklas Sandström.

Vi är glada och stolta över det förtroende vi fått. Det känns också roligt att bidra till utvecklingen av Östra Birsta som handelsområde, säger projektchef Nicklas Sandström.