2018-10-17

Fastec bygger idrottshall åt Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB.

Fastec har fått i uppdrag att på totalentreprenad bygga idrottshall intill Lindbackens för och- grundskola. Förutom idrottshall och omklädningsrum innehåller byggnaden kontor, förenings- och möteslokaler samt förråd.

Byggnadens BTA är ca 1945 kvm. Projektet påbörjas i november 2018 och ska slutföras hösten 2019. Byggnaden ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Guld.

Medlemsföretag/projektchef är Totalbygg i Gävleborg och Uppland/Lars Thumb.

Vi är glada och tacksamma för förtroendet från Uppsala Kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB och att vi får fortsätta bygga idrottshallar. Detta är Fastec’s åttonde hall som påbörjats de senaste två åren säger projektchef Lars Thumb.