2018-06-26

Friidrottshall och gymnastikhall åt Skellefteå kommun.

Fastec har av Skellefteå kommun fått i uppdrag att på totalentreprenad bygga den nya inomhusarenan för friidrott i Skellefteå vid nya Floraskolan i Skellefteå.

Byggnaden är på ca 8 350 kvm och kommer att innehålla friidrottshall med rundbana och ytor för kast- och hoppgrenar samt plats för publik, en fullstor gymnastikhall, danslokal, omklädning och café.

Både friidrottshallen och idrottshallen kommer att vara en del av de lokaler som Floraskolan använder för bland annat idrottsundervisningen, och på kvällar och helger kommer de att hyras ut.

Byggnaden ska miljöcertifieras enligt certifieringsmodellen Miljöbyggnad, nivå silver.
Projektet är påbörjat och ska vara inflyttningsklart sommaren 2020.

Detta är vår fjärde friidrottsarena och det känns extra roligt att ta med oss våra erfarenheter från tidigare projekt och visa upp detta på hemmaplan, säger Fastec’s regionchef för region nord, Lars Nilsson.

Medlemsföretag är Totalentreprenad i Västerbotten AB och projektchef är Ulf Karlsson.