2017-10-18

Willys Lund

Fastec bygger i samverkan med Axfood, om- och till deras befintliga butik på Magistratvägen i Lund.

Tillbyggnaden blir ca 1.300 m2 bestående av butik och nya personalutrymmen. 

Befintliga lagerdelar och kylrum rivs och ersätts med nya.
Ombyggnaden sker i flera etapper då butiken är i drift hela byggtiden.
För befintlig butik behålls i slutändan endast grund, platta och golvbeläggning.

Butiken kommer i slutändan att i princip upplevas som ny, även parkeringsytor och
transportvägar får sig en rejäl översyn. 

Färdigställning sker kvartal 4 - 2018
Medlemsföretag / Projektchef: Fastec Skåne AB - Thomas Lindh