2017-08-10

Idrottshall i Västerås

Fastec har i slutet på juni vunnit ytterligare upphandling inom LOU, denna gång en idrottshall åt Västerås Stad.

Önstahallen är en ny idrottshall vid Önstaskolan, åk 6-9, som ersätter den i fjol nerbrunna hallen.

Fastec bygger på totalentreprenad hallen som är på 1450 kvm BTA och som inrymmer en idrottshall på 840 kvm, 5 st omklädningsrum, lärarrum, ett mindre gym och förrådsytor.

Hallen ska uppfylla kraven för miljöbyggnad silver.
Projektet påbörjades juli 2017 och ska färdigställas sommaren 2018.
Medlemsföretag/projektchef är Totalentreprenad i Mälardalen/Harald Kling