2017-09-02

Coop mitt - Falun

Fastec har av Coop Mitt fått uppdraget att på totalentreprenad bygga ny livsmedelsbutik med tillhörande parkeringsytor och lastområde i Falun. 

Byggområdet ligger inom det av Unesco upptagna världsarvet i Falun. 
Detta har inneburit att det innan projektstart gjordes det arkeologiska utgrävningar i området under maj-juni.  

Total BTA ca 3.200 m2. 
Projektet är påbörjat och ska färdigställas under våren 2018. 
Medlemsföretag är Totalbygg i Gävleborg och Uppland AB och projektchef är Lars Thumb.