2017-07-05

Mälarhöjdens IP

Fastec uppför en specialhall för gymnastik på Mälarhöjdens IP och beställare är Stockholms stad. 
 
Byggnaden består av två mindre idrottshallar för artistisk resp. truppgymnastik samt omklädningsrum, gemensamhetslokaler m.m och har en BTA på ca 2400 m2.
 
Hallen skall uppfylla kraven för miljöbyggnad silver.
 
Byggnaden kommer även ge en bullerdämpande effekt mellan motorväg E4/E20 och intilliggande bostadsområde. 
 
Projektet är påbörjat och skall färdigställas under 2018.

Medlemsföretag/ projektchef är Fastec Stockholm / Emelie Svensson