2017-06-19

Fastighets AB Väderholmen

Medlemsföretaget Norra Stockholm Bygg AB uppför en byggnad åt Fastighets AB Väderholmen.

Byggnaden är på 1900n2 och skall innehålla verkstad, tvätthall, uppställningshall och kontor för Swelift AB

Medlemsföretag/Projektchef: Norra Stockholm Bygg / Johan Larnesjö