2016-05-16

Fastec bygger åt ICA Fastigheter

Fastec har fått förtroendet att bygga en ICA-Kvantum samt externa butiker på Hammarö. 

Total BTA 4400 m2. 
Färdigställning sker mars 2017
 
Medlemsföretag / Projektchef: TEPAB – Anders Karlsson